MOBI-AIR

MOBI-AIR

MOBI-AIR: rekening houden met MOBIliteit in schattingen van blootstelling aan luchtverontreiniging in onderzoeken naar gezondheidseffecten op de lange termijn

Deelnemers gezocht!

For English press here

Wij, onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) nodigen u graag uit om deel uit te maken van ons nieuwe onderzoeksproject MOBI-AIR!

In dit nieuwe project onderzoeken we in hoeverre menselijke mobiliteitspatronen onze blootstelling aan luchtvervuiling beïnvloeden. De uitkomst van dit project zal van vitaal belang zijn voor nauwkeurigere blootstellingsbeoordelingen in studies naar de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. We sturen u gepersonaliseerde rapporten waarmee u uw blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens uw verschillende dagelijkse activiteiten kunt achterhalen.

 

Deelname aan dit onderzoek duurt ongeveer twee weken 

Het is volledig contactloos 

Onderzoeksgegevens worden gepseudonimiseerd, in overeenstemming met de AVG

Deelname is vrijwillig

Beloning 25€

 

Wat is de achtergrond van het project?

Blootstelling aan luchtverontreiniging wordt in verband gebracht met verschillende ziekten, waaronder aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten, maar mogelijk ook met diabetes en dementie. Uw blootstelling aan luchtverontreiniging is niet overal hetzelfde. Wanneer u op weg bent, aan het sporten bent, of andere plaatsen bezoekt (mobiliteitspatronen) wordt u blootgesteld aan verschillende niveaus van luchtvervuiling. De meeste gezondheidsonderzoeken beoordelen de blootstelling aan luchtverontreiniging alleen op het thuisadres van mensen, wat mogelijk niet onze totale blootstelling met betrekking tot onze dagelijkse levensstijl weerspiegelt.

Dus, waar gaat dit project over?

We willen het ontbrekende stukje van de puzzel onderzoeken: de invloed van menselijke mobiliteitspatronen op blootstelling aan luchtvervuiling. We vragen 1000 volwassenen verspreid over Nederland om 2 weken mee te doen. We vragen deelnemers om hun mobiliteitspatroon in die twee weken bij te houden en te delen met het onderzoeksteam. Alleen gegevens over het patroon van uw bewegingen worden bijgehouden, en sommige persoonlijke informatie (leeftijd, geslacht, gezondheid enz.) zal worden gevraagd via een vragenlijst. De mobiliteitspatronen zullen worden gekoppeld aan luchtverontreinigingskaarten die we in eerdere studies hebben gemaakt. Zo kunnen we de blootstelling aan luchtverontreiniging bij iemand thuis berekenen en vergelijken met de blootstelling op het werk, andere activiteiten of tijdens het woon-werkverkeer, zie de figuur. De persoonsgegevens worden gebruikt om de mobiliteit van de Nederlandse bevolking te voorspellen en de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te onderzoeken.

Wat vragen we van u?
  1. Vul een korte online vragenlijst in met enkele basisvragen over uw woonomgeving, sociaaleconomische status en vervoerswijze (20 minuten, eenmalig).
  2. Draag een tracker-apparaat (GPS). We sturen het per post naar u op. U wordt gevraagd om het gedurende 2 weken tijdens uw dagelijkse routine bij u te dragen, waar u ook gaat buitenshuis (werk, woon-werkverkeer, winkelen, recreatie en sport). Het tracker-apparaat slaat elke seconde uw geografische positie (GPS) op. Het is een kleine lichtsensor (150gr, 80mm x 80mm x 27mm) die ugemakkelijk in een tas of broekzak kunt meenemen.

       

3. Gebruik een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde App om korte vragen over uw dagelijkse bezigheden te beantwoorden. (bijvoorbeeld: woon-werkverkeer op de fiets/werk op kantoor/thuis). De app zal beschikbaar zijn voor zowel iOS- als Android-smartphones. De app slaat ook elke 5 minuten uw geografische positie op. Na twee weken deelname kunt u de app weer verwijderen.

Wat krijgt u van ons terug?

We zullen u verslag uitbrengen over de luchtvervuilingsniveaus die u bent tegengekomen tijdens de 2 weken dat u aan dit onderzoek hebt deelgenomen. U leert waar en wanneer u precies de hoogste en laagste luchtvervuiling hebt ervaren. Er is geen ander persoonlijk voordeel voor u. Maar alle deelnemers samen helpen de onderzoekers inzicht te krijgen in mobiliteitspatronen die invloed hebben op blootstelling aan luchtvervuiling.

Komt u in aanmerking om deel te nemen? Check nu!

Ik ben een volwassene (18+)

Ik versta Nederlands

Ik woon minimaal 1 jaar in Nederland

Ik heb een smartphone

Ik heb toegang tot internet

Ik kan smartphone-applicaties installeren en gebruiken

Ik heb geen moeite met het dragen van een tracker van 150 gr tijdens mijn dagelijkse activiteiten gedurende 2 weken

mobi-air@uu.nl